Ordinační hodiny

21. – 25. 12. se neordinuje

Zástup
Při nepřítomnosti lékaře (onemocnění, absolvování seminářů, atp.) je vždy zajištěn zástup jiným praktickým lékařem. Ordinanční hodiny zástupu jsou vždy vyvěšeny na hlavních dveřích ordinace, dále jsou umístěny rozpisy ordinačních hodin na vývěsky v jednotlivých obcích. Zástup je také hlášen v místním obecním rozhlase.