Lékařské výkony

Nehrazené ze zdravotního pojištění

Tyto výkony provádíme denně v ordinačních hodinách!

 1. Vstupní prohlídky do zaměstnání, vydání profesního průkazu, posudky k provozování činnosti
 2. Vyšetření a posudek zdravotní schopnosti k vydání řidičského průkazu
 3. Vyšetření a posudek způsobilosti pro držení střelné zbraně
 4. Ověření schopnosti řízení motorových vozidel pro řidiče povinné prohlídky v 60., 65. a 68. letech (poté každé 2 roky)
 5. Posudek k přijetí na Vysoké školy, posudek pro sportovní činnost
 6. Celkové lékařské vyšetření na vlastní žádost
 7. Očkování na vlastní žádost (bez ceny vakcíny)
 8. Vyšetření a ošetření neregistrovaného pacientaTyto výkony provádíme v hodinové sazbě mimo ordinační hodiny!
 9. Účast praktické lékaře v zájmu praktických nebo fyzických osob
 10. Zdravotně výchovná činnost pro zaměstnavatele

Hrazené ze zdravotního pojištění

 1. Dispenzární prohlídky
  Aktivní a dlouhodobé sledování zdravotního stavu pacienta ohroženého nebo trpícího nemocí. Pojištěnce do dispenzární péče zařazuje podle odborných kriterií jeho registrující lékař.
  Dispenzarizace: Hypertenze, Ischemická choroba srdeční, Diabetes mellitus, Dyslipidémie.
 2. Lázeňská péče
  Lázeňskou péči doporučuje ošetřující lékař .
  Praktický lékař, ambulantní specialista nebo ošetřující lékař při hospitalizaci podává návrh na lézeňskou péči dle indikačního seznamu – navrhující lékař.
 3. Příkaz ke zdravotnímu transportu
  Vyplňuje vždy ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí zdravotní péče požaduje.
 4. Preventivní prohlídky
  Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy 1 krát za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky.
  Preventivní prohlídka je hrazena ze zdravotního pojištění.Obsahem preventivní prohlídky je:
  a. Doplnění anamnézy
  b. Kontrola očkování
  c. Fyzikální vyšetření
  d. Vyšetření moči diagnostickým papírkem
  e. Laboratorní vyšetření lipidů a to při prohlídce po ukončení péče u dětského lékaře a dále ve 30., 40., 50. a 60. letech věku
  f. Laboratorní vyšetření glykemie po ukončení u dětského lékaře a potom po 40. letech věku ve dvouletých intervalech
  g. Vyšetření EKG ve 40. letech věku a pak ve čtyřletých intervalech
  h. Stanovení okultního krvácení u osob od 50. let věku. Od 55. let věku možné nahradit screeningovou kolonoskopií
  i. U žen od 45. let věku mamografické vyšetření 1 krát za 2 roky

Ceník
Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 11.11.2009 je možné prohlédnout v čekárně ordinace praktického lékaře, kde je vyvěšen.
Kalkulace cen lékařských výkonů je možné prohlédnout v ordinaci praktického lékaře.