Vzdělávání

Postgraduální vzdělávání je nutností jak pro lékaře, tak pro zdravotní sestru. Z nedávno absolvovaných seminářů a kurzů zmiňujeme.

• MUDr. Dagmar Brožová: 8. 1. 2013 – Praktické aspekty očkování v ordinaci všeobecného lékaře.

• MUDr. Eliška Fialová: 2012 – Rezident. 16. 10. 2012 – Kurz Psychoterapie.

• Michaela Pittnerová: 31. 10. 2012 – Inkontinence moče.

Časopisy, které odebíráme ke vzdělávání pro lékaře:

Světová medicína stručně, Medical Tribune, Zdravotnické noviny, Postgraduální medicína, Bulletin sdružení praktických lékařů ČR, Tempus medicorum, Appel sdružení praktických lékařů ČR

Časopisy, které odebíráme ke vzdělávání pro zdravotní sestru:

Časopis „Sestra“