Zaměstnanci

MUDr. Dagmar Brožová – jednatel 
Absolventka LFUK Hradec Králové (1976)
Atestace I. vnitřní lékařství (1980)
Atestace I. všeobecné lékařství (1982)
Kurz s osvědčením Ministerstva zdravotnictví masér v kategorii nižších zdravotnických pracovníků (1993)
Kurz s osvědčením Ministerstva zdravotnictví základy fyziologické léčby (1994)

Ing. Jaroslav Brož, MBA – jednatel 
Absolvent Univerzity Pardubice (2000)
Absolvent MBA na Czech Management Institute Praha (2011)

MUDr. Eliška Fialová
Absolventka LFUK Hradec Králové (2011)
Předatestační příprava

Bc. Martina Černá – zdravotní sestra
Absolvovala:
– Střední zdravotnickou školu v Hradci Králové
– Lycée agricol de Cognin, Francie
– Západočeská univerzita v Plzni, obor Všeobecná sestra